Quotes

(Ver)oordelen komt uit eigen interpretatie. Begrip komt uit empathie.

De enige tempel die er toe roet, zit in jezelf.

Stap uit de gevangenis die "ervaring" heet. Het zijn levenslessen. Geen levenslange veroordelingen.

Blijf jezelf niet vergelijken met iemand die je kent, anders zie je in de spiegel iemand die jij niet bent.

Leid jezelf door het leven zoals jij dat wil en niet zoals anderen vinden dat moet. Anders wordt leiden, LIJDEN!

Wie altijd de lieve vrede probeert te bewaren, start een oorlog in zichzelf.

Heb respect voor de keuze van een ander, zoals jij wil dat jouw keuze wordt gerespecteerd. Ook al is het niet de jouwe, het geeft geen recht die van de ander te veroordelen.

Als je jezelf focust op wat je niet (meer) kunt, worden de beperkingen alleen maar heftiger. (waar een wil is, is een weg)

Het is eenvoudigeer om te (ver)oordelen dan om te begrijpen en te respecteren. Begrip en respect leveren echter meer rendement.

Wie geen kritiek kan verdragen, mist de kans om te groeien.

Verwacht geen loyaliteit van mensen die niet eerlijk kunnen zijn. Verwachting leidt altijd tot teleurstelling.

Soms moet je veranderen om juist jezelf te kunnen blijven.

Zie een verandering als een uitdaging in plaats van een bedreiging.

Oordeel pas als je hetzelfde pad hebt gelopen in dezelfde schoenen.

Zolang je niet naar jezelf kijkt en altijd de oorzaak bij anderen zoekt, zal jouw leven nooit veranderen.

Ontmoet jezelf door "moeten" te "laten"!

Jij bent wat jij lief hebt, niet wat jou lief heeft.

Wie focust op beperking, zal de mogelijkheden nooit ontdekken.

Niets kan jou van streek maken behalve jouw eigen verbeelding!

Je ziet alleen de voordeur maar niet wat zich daar achter afspeelt, Wees dus voorzichtig met (ver)oordelen en/of beschuldigen.

Wat je zaait, zul je oogsten.

Wat je uitzendt, roep je over jezelf af.

Gedachten zijn krachten. Weet dus dat je met je gedachten de bouwstenen neerzet voor jouw leven. Zowel in positieve - als in negatieve zin.

Stop met treuren over wat je hebt moeten doorstaan. Wees euforisch dat je het overwonnen hebt.

Wees voorzichtig met verontschuldigen. Voor je het weet verloochen je jezelf.